DwC in GBIF

DarwinCore (DwC) is de belangrijkste datastandaard in GBIF. DwC is een afgeleide van Dublin Core (DC) speciaal voor de biologische observatie- en collectiedata. 

Een beknopt overzicht van de DwC velden is te vinden op op de website van Biodiversity Information Standards (TDWG) http://rs.tdwg.org/dwc/terms/

Belangrijk om te weten is dat GBIF in principe al met een beperkt aantal DwC termen een dataset online kan zetten.

Verplichte velden in GBIF:

  • institutionCode
  • collectionCode
  • catalogNumber
  • basisOfRecord
  • scientificName

Sterk geadviseerd:

  • decimalLongitude  
  • decimalLatitude  
  • coodinateUncertaintyInMeters  
  • geodeticDatum 
  • eventDate  

Voor meer informatie: neem contact op met de NLBIF Node manager Dr. Cees H.J. Hof.