Terug naar het overzicht

Alterra

Organisatie type: 
Toegepast onderzoeksinstituut
Locatie: 
Droevedaalsesteeg 3-4
6708 PB Wageningen
Netherlands

Alterra is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving.

Het instituut bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, recreatie etc.
Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant en klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen.

Alterra maakt deel uit van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en werkt nauw samen met het departement Omgevingwetenschappen van Wageningen Universiteit. Deze samenwerking bevordert onderlinge afstemming en integratie van onderzoek en onderwijs op het gebied van de groene ruimte. Er wordt gewerkt aan het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprogramma's en het gezamenlijk ontwikkelen van expertise binnen vijf functioneel gegroepeerde centra (Bodem, Water & Klimaat, Landschap, Geo-Informatie en Ecosystemen).

Alterra is de grootste leverancier van biodiversiteitdata in het GBIF-netwerk met onder andere de Landelijke Vegeatie Database (LVD) en verschillende onderzoeksdatabestanden.