Terug naar het overzicht

Arboretum Poort-Bulten

Organisatie type: 
Arboretum / pinetum
Locatie: 
Lossersestraat 68
7587 PZ De Lutte
Netherlands

Het initiatief voor de realisering van het arboretum is in 1910 genomen. In de eerste opzet als een pinetum op een heideveld, maar al kort na de start van de aanleg in 1912 groeide het uit tot één van de mooiste verzamelingen bomen en heesters in Nederland.

Het arboretum omvat 1000 verschillende soorten bomen en heesters, loofhout en naaldhout, waaronder een aantal unieke loofbomen. Er staan prachtig bloeiende bomen en heesters waaronder een aantal uitzonderlijke exemplaren. Bijna alle bomen en heesters zijn voorzien van een bordje met daarop de Nederlandse en Duitse naam evenals de Latijnse namen van de soorten en van de familie waartoe ze behoren. Onder de bomen van het arboretumgedeelte bevindt zich een zeer bloemrijke kruidenvegetatie met tal van bijzondere en soms zeldzame soorten.

Het omringende 3 hectare grote poelenlandschap kent een rijkgeschakeerde natuurlijke plantengroei. Ook is er een grote sortering zwerfkeien in het poelenlandschap verspreid aanwezig. Daarnaast geeft het bijenhuis een goede indruk van het leven van deze onmisbare insecten.