Terug naar het overzicht

Brabants Landschap

Organisatie type: 
Landschapsbeheer
Locatie: 
Kasteellaan 4
5076 RE Haaren
Netherlands
Onderdeel van: 

Natuurbehoud met Brabants Landschap. Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa 16.500 ha in eigendom en beheer. Voor het kweken van meer begrip voor natuurbehoud doet Brabants Landschap echter meer dan aankopen en beheren: het uitgeven van boeken, gidsen, brochures en een eigen natuurtijdschrift; het uitzetten van wandelroutes en het geven van excursies.

Brabants Landschap geeft ook voorlichting over de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen als houtwallen, erfbeplantingen en poelen. De aanleg ervan wordt (deels) gesubsidieerd. Voorts co├Ârdineert zij het vrijwillig landschapsbeheer en het vrijwillig weidevogelbeheer.