Terug naar het overzicht

Bryologische en Lichenologische Werkgroep KNNV

Organisatie type: 
Natuurstudie
Locatie: 
Beyerd 39
4811 GZ Breda
Netherlands
Acroniem: 
BLWG

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te vergroten. Ook zet de werkgroep zich in om de belangstelling voor mossen en korstmossen in natuurbeheer en natuurbescherming te vergroten. De vereniging telt momenteel ruim 420 leden.

Biodiversiteitsdata van de BLWG zijn toegankelijk via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), voor abonnementshouders van de NDFF.