Terug naar het overzicht

Centraalbureau voor Schimmelcultures

Organisatie type: 
Academisch Onderzoeksinstituut
Locatie: 
Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht
Netherlands
Acroniem: 
CBS

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Kunsten en Wetenschappen (KNAW), gevestigd in Utrecht. Het instituut beheert een wereldwijd erkende verzameling van levende filamentvormende schimmels, gisten en bacteriën. De onderzoeksprogramma's van het Instituut concentreren zich hoofdzakelijk op de taxonomie en de evolutie van schimmels evenals op functionele aspecten van schimmelbiologie en -ecologie, meer en meer gebruikmakend van moleculaire en genetische benaderingen.

De verzameling van levende schimmels is één van grootste in de wereld, met vertegenwoordigers van vrijwel alle schimmelgroepen die kunnen worden gecultiveerd. Het aantal cultures in de verzameling is meer dan 35.000 en groeit nog steeds. In diversiteit van soorten is het Instituut onbetwist het belangrijkste referentiecentrum voor mycologisch onderzoek. Software ontwikkelingen voor het managen en publiceren van de collectiedata is een belangrijk aspect van de wetenschappelijke activiteiten van het CBS.

Het CBS is een GBIF dataleverancier van het eerste uur en vergroot continu de hoeveelheid en kwaliteit van de online data.