Terug naar het overzicht

Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies - RUG

Organisatie type: 
Universitaire onderzoekseenheid
Locatie: 
Linnaeusborg - Nijenborgh 7 Building U
9747 AG Groningen
Netherlands
Acroniem: 
CEES

Het "Centre for Ecological and Evolutionary Studies", kortweg CEES, is onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek van CEES richt zich op het begrijpen van de structuur, dynamiek en diversiteit van ecologische gemeenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in zowel gematigde als in tropische ecosystemen met de nadruk op kustduinen en zoutmoerassen, grasland, heide, moerassen en tropische savanne. CEES richt zich op de ontwikkeling van het fundamentele begrip van ecologische gemeenschappen zowel voor toepassing van deze kennis voor bescherming als voor restauratieprojecten met het doel de natuurlijke biodiversiteit te herstellen.

Binnen CEES doet de onderzoeksgroep Community and Conservation Ecology (Cocon) o.a. onderzoek naar biodiversiteit in agrarische landschappen.