Terug naar het overzicht

Compendium voor de Leefomgeving

Organisatie type: 
Onderzoeksinstituut overheid
Locatie: 
Netherlands

Feiten en cijfers over natuur en milieu nu overzichtelijk bij elkaar.

Neemt het broeikaseffect nog steeds toe en wat zijn de gevolgen voor de natuur?
Waar in Nederland is de kans op een ongeluk het grootst? Hoeveel diersoorten komen er in Nederland voor en hoeveel daarvan zijn beschermd? De antwoorden op dit soort vragen vindt u in het Milieu- en Natuurcompendium (MNC).

Feiten en cijfers vormen de basis voor verantwoorde keuzes op alle terreinen. Beleidsbeslissingen waarbij milieu- en natuur een onderdeel van de afweging vormen, zijn daarop geen uitzondering. In het MNC vindt u alle gegevens over de toestand van het milieu en de natuur in Nederland bij elkaar, evenals informatie over het milieu- en natuurbeleid, verwijzingen naar andere gegevensbronnen en naar actueel onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum verzamelen al jaren gegevens, die beleidsmakers kunnen helpen hun beslissingen beter te onderbouwen. In publicaties vormen statistieken de harde basis waarop conclusies gebaseerd worden.

Deze Statistieken zijn ook voor de beleidsmaker, maatschappelijke organisaties, pers en wetenschappers erg nuttig. CBS, MNP en WUR werken daarom samen in het Milieu- en Natuurcompendium om deze gegevens voor een brede doelgroep toegankelijk te maken.