Terug naar het overzicht

Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) - afdeling Nederland

Organisatie type: 
Overig
Locatie: 
Netherlands
Acroniem: 
CBD-CHM-NL

Dit informatieplatform is de Nederlandse bijdrage aan het internationale uitwisselingsmechanisme (Clearing-House Mechanism) onder de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD). Door middel van dit platform kunnen partijen van de Conventie elkaar over en weer informeren over de nationale situatie betreffende biologische diversiteit en de uitvoering van de bepalingen van de CBD. Het CHM is ook bedoeld om (internationale) samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied te bevorderen.

Met deze website wil de Nederlandse overheid de uitwisseling van informatie bevorderen, bijdragen aan educatieve programma's en in de samenleving de kennis over biologische diversiteit vergroten.