Terug naar het overzicht

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Organisatie type: 
Natuurstudie
Locatie: 
Darwinweg 4
2333 CR Leiden
Netherlands
Acroniem: 
EIS

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden zet zich in voor een toename van de kennis over- en een betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Een belangrijk middel hierbij is het beschikbaar maken van kennis over de verspreiding, de ecologie en het beheer van ongewervelden. Hiervoor wordt samengewerkt met een vijftigtal werkgroepen. Elk van deze werkgroepen is gericht op een specifieke diergroep variërend van libellen tot pissebedden. Bureau EIS is gevestigd in museum Naturalis (Leiden) en maakt gebruik van de expertise van de wetenschappers, de unieke zoölogische bibliotheek en de omvangrijke collecties van Naturalis.

De verspreidingsgegevens en kennis over ecologie worden steeds meer ingezet ten behoeve van andere organisaties. In de afgelopen jaren zijn opdrachten uitgevoerd voor natuurbeschermingsorganisaties, de landelijke overheid, provincies, gemeenten en adviesbureaus. Ook zijn verschillende Europese projecten uitgevoerd. Voor veel diergroepen wordt samengewerkt met andere organisaties zoals Stichting Anemoon, De Vlinderstichting, de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, de Nederlandse Entomologische Vereniging en de Loopkeverstichting.

Biodiversiteitsdata van EIS zijn toegankelijk via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), voor abonnementshouders van de NDFF. EIS stelt tevens enkele bestanden beschikbaar via NLBIF en GBIF.