Terug naar het overzicht

European Association of Zoos and Aquaria

Organisatie type: 
Koepelorganisatie collecties
Locatie: 
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam
Netherlands
Acroniem: 
EAZA

De Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria (EAZA) werkt aan een viertal zaken:
1) Het bevorderen van samenwerking voor verdergaande regionale collectieplanning en natuurbescherming, in het bijzonder door internationaal gecoördineerde fokprogramma's van wilde dieren zoals het Europese Bedreigde Soorten Programma (EEP)
2) Het bevorderen van onderwijs, in het bijzonder milieuonderwijs
3) Bijdragen aan relevante bijeenkomsten en besprekingen van de supra-internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Unie voor het Wereld Erfgoed, IUCN, de Europese Unie, de Conventie van Internationale Handel in Bedreigde Plant- en Diersoorten (CITES)
4) Het adviseren, indien gewenst, van de Europese Unie, of andere vertegenwoordigende commissies zoals het Europees Parlement en de Europese Raad.