Terug naar het overzicht

Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie - UT

Organisatie type: 
Universitaire onderzoekseenheid
Locatie: 
Hengelosestraat 99
7514 AE Enschede
Netherlands
Acroniem: 
ITC
Onderdeel van: 

Binnen de Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie richt de afdeling Natural Resources (NRS) zich op landbouw, milieu en bosbouw, met aandacht voor biodiversiteit, voedselzekerheid en bosbiomassa. De missie van NRS is duurzaam beheer van de biosfeer en het duurzaam voorzien in maatschappelijke behoeften door de biosfeer, door geo-informatie, obervaties aan de aarde en spatio-temporele analytische tools toe te passen en te ontwikkelen.

Ruimtelijke informatie wordt gebruikt om natuurlijke hulpbronnen te evalueren, monitoren en beheren. De invloed van de mens wordt ook onderzocht en technologische middelen als hyperspectral remote sensing, physical modelling, infrastructuur (cloud computing, wireless etc.) en sensor netwerken worden toegepast. NRS is actief op het gebied van de ruimtelijke schaal van milieugezondheid en zekerheid in beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen.

NRS verzamelt remote sensing data over vegetatie.