Terug naar het overzicht

Greenpeace Internationaal

Organisatie type: 
Internationale NGO
Locatie: 
Jollemanhof 15-17
1019 GW Amsterdam
Netherlands

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace heeft vertegenwoordigingen in 40 landen. Overal ter wereld laat Greenpeace milieuproblemen zien en zoekt en stimuleert de organisatie oplossingen. Greenpeace doet onderzoek, overlegt met bedrijven en overheden en voert actie. De acties van Greenpeace zijn vaak spectaculair en altijd geweldloos.

Het doel van Stichting Greenpeace Nederland is vastgelegd in haar statuten (1995). Voor wat betreft biodiversiteit vertaalt zich dat naar de volgende campagnedoelen:
- Duurzaam beheer van oceanen, zeeën en rivieren en duurzame visserij.
- Duurzaam beheer van de bossen wereldwijd; meer recycling van hout en papier.
- Genetisch gemanipuleerde gewassen van het veld en uit ons voedsel.
- Stop klimaatverandering door efficiënt gebruik van schone energie uit wind, zon en biomassa.