Terug naar het overzicht

Heempark Heeg

Organisatie type: 
Parken en tuinen
Locatie: 
Simmerkrite 15
8621 DM Heeg
Netherlands

Het doel van Heempark Heeg is een regionale functie te vervullen op het gebied van natuur- en milieueducatie. In het heempark is een aantal voor Friesland kenmerkende vegetaties te zien, te weten: een waterrijk milieu en bossen van droge en vochtige gronden. Zo zijn er een relatief droog eiken-essenbos en een nat broekbos van els en berk.
Verder zijn er natte hooilanden en brede rietkragen langs de oevers van het water. Rondom de waterpartijen bevinden zich interessante natuurrecreatieve voorzieningen, zoals een onderwaterkijkhut, een oeverzwaluwwand, een vleermuizenruïne en een bezoekerscentrum. Het parkbos heeft een stinzenflora.
Ook is er een fruitboomgaard met traditionele oude halfstam fruitrassen. Het park wordt onderhouden door vrijwilligers waarbij grote karweien soms uitbesteed worden.