Terug naar het overzicht

Heemtuin Leiderdorp

Organisatie type: 
Botanische Tuin
Locatie: 
Persant Snoepweg 1
2353 KA Leiderdorp
Netherlands

De Heemtuin is aangelegd in 1970 in het voormalige polderweidelandschap. Enkele overblijfselen die herinneren aan het oude landschap zijn de voormalige boerderij – nu Brasserie Park – bij de kinderboerderij en het kleine huisje de Lange Akker met het elzenlaantje in de heemtuin zelf.

Bij de aanleg van de heemtuin zijn plaatselijk andere grondsoorten dan de al aanwezige rivierklei aangebracht. Daardoor ontstond een variatie in grondsoorten en bodemprofielen. Gebruik makend van een gevarieerde loop van sloten en paden is een gevarieerd landschap ontstaan waarin veel planten en dieren een plaats vinden. Op die manier heeft ook de gevoelige, zeldzamere natuur in de bebouwde omgeving van Leiderdorp zijn eigen plek gekregen.