Terug naar het overzicht

Heemtuin & Natuurpark Tussen de Venen

Organisatie type: 
Parken en tuinen
Locatie: 
Nieuweweg 127
9649 AD Muntendam
Netherlands

De Heemtuin en het natuurpark tussen de Venen huisvest verschillende landschappen vanaf de laatste ijstijd tot heden. De ‘oude’ Heemtuin is in een gevarieerd natuurbos met o.a. een heideveld en vijver waar de ronde zonnedauw en orchideeën groeien, een stinzenbos, en een boomgaard met hoogstam fruitbomen van oude rassen.

Het natuurontwikkelingsgebied beslaat een oppervlakte van 3,5 hectare voormalig landbouwgebied dat afgegraven en verschraald is. Er zijn vijvers gegraven en er is reliëf aangebracht. Het gebied heeft zich van een pioniersvegetatie ontwikkeld tot een heide- en berkvegetatie. Planten uit de oude heemtuin zijn overgewaaid, zoals moeraswolfsklauw, zonnedauw en orchideeën.

Midden jaren negentig is een duurzaam gebouwd bezoekerscentrum gebouwd en een cultuurtuin aangelegd. Deze kruidentuin is aangelegd in de vorm van een insect en beplant met geneeskrachtige kruiden, verfkruiden en een vlinderborder. Verder zijn er een koude kas en een moestuin met oude groentes. Ook zijn er twee educatieve tuinen voor kinderen.

Het nieuwste en tevens grootste gebied heeft een oppervlakte van 40 hectare. Ook dit gebied was voormalig landbouwgrond en is afgegraven en verschraald. Het is spiegelbeeldig aan het natuurontwikkelingsgebied ingericht met vijvers en reliëf. Een deel van het gebied wordt begraasd met geiten en schapen om het open te houden. Een ander deel wordt ontwikkeld tot prehistorie. Grenzend aan de nog in gebruik zijnde akkerland wordt een gebied van 3 hectare beheerd door Stichting Werkend Trekpaard Groningen: hier worden oude landbouwgewassen op de oude manier gezaaid en geoogst.