Terug naar het overzicht

Heemtuin Rucphen

Organisatie type: 
Parken en tuinen
Locatie: 
Baanvelden 12
4715 RH Rucphen
Netherlands

Een Brabantse natuur- en landschapstuin van ruim 2 ha met 1 km aan wandelpaden.
De tuin bevat vele biotopen onder andere een muur met vegetatie, pioniersvegetaties, droge heide, vennen, ruigtegebied, een nabootsing van het rivierengebied, houtwallen, korenakkers, kalkgrasland, poelen (met groene en bruine kikker, padden en salamanders), een Bogerd, een Brabants kapellenweike met puitenkuil, vochtige heide, struwelen, holle wegen, een vochtig beekdal, een hakhoutbosje en een Eiken-berkenbos.