Terug naar het overzicht

Het Flevo-landschap

Organisatie type: 
Landschapsbeheer
Locatie: 
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad
Netherlands
Onderdeel van: 

Het Flevo-landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeherende organisatie voor de provincie Flevoland. Zij maakt deel uit van de twaalf provinciale Landschappen. Het voornaamste doel van Het Flevo-landschap is het behoud, de bescherming en ontwikkeling van de natuur in Flevoland. Dit doet Het Flevo-landschap voornamelijk door het verkrijgen van natuurgebieden en deze vervolgens te beheren. Het Flevo-landschap heeft inmiddels ruim 4.500 hectare in beheer. De belangrijkste en bekendste gebieden zijn de Lepelaarplassen bij Almere, Natuurpark Lelystad en het werelderfgoed Schokland.

De missie van Het Flevo-landschap:
- Behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Flevoland.
- Open wisselwerking met de Flevolandse samenleving door terreinbeheer en communicatie, beide in de brede zin van het woord.