Terug naar het overzicht

Het Zeeuwse Landschap

Organisatie type: 
Landschapsbeheer
Locatie: 
Brugstraat 51
4475 AN Wilhelminadorp
Netherlands
Onderdeel van: 

Doelstellingen van het Zeeuwse Landschap:
- zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin
- begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon
- voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur en landschapsschoon
- begeleiden van de recreatie in waardevolle natuurgebieden in Zeeland
- educatie en voorlichting over natuur en landschapsbescherming.

Om deze doelen te bereiken doet het Zeeuwse Landschap het volgende:
- verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van terreinen
- bijeenbrengen van geld
- gesprekspartner bij overheid en andere rechtspersonen
- samenwerken met soortgelijke organisaties.

De Stichting beschermt inmiddels vele tientallen terreinen met een gezamenlijk oppervlak van ruim 8300 hectare.