Terug naar het overzicht

IKL

Organisatie type: 
Landschapsbeheer
Locatie: 
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Netherlands
Acroniem: 
IKL

De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden. In tegenstelling tot terreinbeherende instanties als Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft IKL geen terreinen in eigendom.

IKL vestigt in haar werk nadrukkelijk de aandacht op de patronen, elementen en karakteristieken in het landschap en de betrokkenheid van mensen bij de biografie van het landschap.

IKL beschikt mogelijk over eigen biodiversiteitsdata. Als abonnee van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voegt IKL potentieel via de NDFF invoerportaal deze data toe aan de NDFF.