Terug naar het overzicht

IMARES

Organisatie type: 
Toegepast onderzoeksinstituut
Locatie: 
Haringkade 1
1976 CP IJmuiden
Netherlands
Acroniem: 
IMARES

Wageningen IMARES richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Het instituut is medio 2006 opgericht en is samengesteld uit het RIVO, onderdelen van Alterra en TNO. Producten en diensten zijn veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op labschaal, datamanagement en modellering. Het werkveld omvat:
- de blauwe ruimte & natuur
- het milieu
- de visserij
- de aquacultuur

De ruim 170 deskundige en enthousiaste medewerkers werken vanuit de locaties IJmuiden, Texel, Yerseke en Den Helder aan projecten voor opdrachtgevers afkomstig van overheden en bedrijfsleven, nationaal en internationaal. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten, is ISO gecertificeerd en op chemisch- en ecotoxicologisch onderzoek geaccrediteerd.