Terug naar het overzicht

Institute of Environmental Biology - UU

Organisatie type: 
Academisch Onderzoeksinstituut
Locatie: 
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
Netherlands
Acroniem: 
IEB
Onderdeel van: 

Het doel van het Institute of Environmental Biology (IEB) is inzicht te krijgen in de interactie tussen planten en hun biotische en abiotische omgeving, en de effecten en gevolgen van klimaatveranderingen voor de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen in kaart te brengen en te evalueren.

Aan het IEB werken meer dan honderd plantenwetenschappers. Samen bestrijken ze een breed scala van disciplines in de fundamentele plantenbiologie met onderzoek op diverse integratieniveaus, van ecosysteem-, populatie- en plantniveau tot cellulair en moleculair niveau.

Het IEB bezit data over biodiversiteit van planten.