Terug naar het overzicht

It Fryske Gea

Organisatie type: 
Landschapsbeheer
Locatie: 
Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Netherlands
Onderdeel van: 

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 24.000 leden. De activiteiten van It Fryske Gea zijn te onderscheiden in twee hoofdaandachtsgebieden, de beheersactiviteiten en de verenigingsactiviteiten. De beheersactiviteiten hebben betrekking op de uitvoering van het beheer, de aankoop of verwerving van natuurterreinen, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, inventarisatie en toezicht. De verenigingsactiviteiten richten zich in het bijzonder op de bescherming van natuur en landschap in de provincie Friesland. Voorlichting, educatie, excursies en het verwerven van financiƫle middelen vormen eveneens belangrijke aandachtsgebieden.