Terug naar het overzicht

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Organisatie type: 
Ministeries
Locatie: 
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Netherlands
Acroniem: 
IenM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat (RWS) vallen onder dit ministerie.