Terug naar het overzicht

Provincie Flevoland

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Netherlands

De provincie Flevoland hecht een groot belang aan de ontwikkeling en bescherming van haar natuurlandschappen. De afdeling Ruimte, Wonen en Natuur van de provincie is verantwoordelijk voor o.a. Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur, Soortenbeleid, Leefgebiedenbenadering, beleid Flora & Fauna. Het nog steeds toenemende belang van natuurbeleidkennis, die nodig is voor gebiedsontwikkeling in Flevoland, wordt binnen de afdeling vormgegeven.