Terug naar het overzicht

Provincie Groningen

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Martinikerkhof 12 - Sint Jansstraat 4
9712 JG Groningen
Netherlands

De afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen geeft invulling aan het omgevingsbeleid. Ze streeft naar een voor mens en natuur leefbaar Groningen met voldoende werkgelegenheid. De kwaliteiten van de fysieke omgeving worden versterkt en behouden, zodat toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien. De belangrijkste thema's waar deze afdeling zich mee bezig houdt:
het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de kwaliteit van het milieu in de milieubeschermingsgebieden;
het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS), zowel kwalitatief als in omvang;
het uitvoeren van het provinciale natuurbeleid;
het werken aan de instandhouding van het Groninger landschap.