Terug naar het overzicht

Provincie Limburg

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht
Netherlands

De afdeling Landelijk Gebied van de Provincie Limburg richt zich op de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het landelijk gebied i.c. natuur, landbouw en water. Zij draagt daarbij de zorg voor integrale planvorming voor het platteland en de regie voor de uitvoering via het opstellen van resultaatgerichte programma's en het ondersteunen van externe partners en initiatiefnemers bij de uitvoering van projecten.
Belangrijke taakvelden zijn: onderzoek en ontwikkeling beleidskaders ten behoeve van uitvoering, subsidiering en vergunningverlening op het gebied van natuur, water en landbouw; implementatie Investeringsbudget Landelijk Gebied; programma Maas; internationale afstemming.