Terug naar het overzicht

Provincie Noord-Brabant

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Netherlands

Noord-Brabant is een biodiversiteit-rijke provincie. Voor veel soorten zijn de leefomstandigheden de laatste vijftig jaar echter verslechterd. De provincie wil daarom samen met andere partijen acties gaan ondernemen om het uitsterven van alle bedreigde soorten te voorkomen. Met deze acties moet het voortbestaan van soorten als de grutto, boomkikker of grote weerschijnvlinder in Noord-Brabant worden gewaarborgd. Naast individuele soorten wil de provincie ook specifieke leefgebieden (habitats) als stuifzanden of weidevogelgebieden aanpakken. Met deze aanpak geeft de provincie invulling aan internationale verplichtingen op het gebied van behoud van biodiversiteit, zoals het Verdrag inzake Biologische diversiteit, Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn en de Conventie van Bern.