Terug naar het overzicht

Provincie Noord-Holland

Organisatie type: 
Provincie
Locatie: 
Dreef 3
2012 HR Haarlem
Netherlands

De provincie heeft in zogenaamde natuurgebiedsplannen vastgelegd waar welke natuur aanwezig is of moet komen. Door subsidies te verstrekken voor aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden, stelt de provincie de natuur veilig. In Noord-Holland is een aantal grote terreinbeheerders actief. Ook particulieren leveren een belangrijke bijdrage aan natuur en landschap in de provincie. De provincie ondersteunt daarom ook agrarisch en particulier natuurbeheer. De bescherming van bijzondere plant- en diersoorten en hun leefgebieden is geregeld in Flora-en faunawet en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.