Terug naar het overzicht

Royal HaskoningDHV

Organisatie type: 
Groen adviesbureau
Locatie: 
Boschveldweg 21
5211 VG 's-Hertogenbosch
Netherlands

Het landelijk gebied is volop in beweging: natuurontwikkeling, waterberging, beekherstel, voortgaande verstedelijking, nieuwe recreatiegebieden, windturbines, landschapsontwikkeling, inpassing van infrastructuur, veranderingen in de agrarische sector. Dat vergt integrale planvorming, van idee tot realisatie. Royal Haskoning levert dergelijke diensten, nationaal en internationaal.