Terug naar het overzicht

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Organisatie type: 
Soortbeschermende organisatie
Locatie: 
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Netherlands
Acroniem: 
SOVON

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap. Met deze vogeltellingen brengt Sovon jaarlijks de vogelstand in Nederland in beeld. Naast coördinatie van dit signalerend onderzoek (monitoring van de vogelstand) voert Sovon ook verklarend onderzoek uit die de ontwikkelingen in de vogelstand trachten te verklaren.

De drijfveren van Sovon zijn kennisvermeerdering, kennisoverdracht en ondersteuning van natuurbeleid, -bescherming en -beheer. Sovon wil zich te allen tijde manifesteren als een onafhankelijk en objectieve organisatie. De Sovon kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, objectiviteit, expertise, en toepassingsgerichtheid.

Sovon stimuleert en ondersteunt systematisch veldonderzoek door vrijwilligers, vaak in samenwerking en afstemming met andere organisaties. Sovon beschikt over een enorme hoeveelheid gevalideerde vogeldata. Deze data zijn toegankelijk via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), voor abonnementshouders van de NDFF, of op aanvraag.