Terug naar het overzicht

Stichting ANEMOON

Organisatie type: 
Soortbeschermende organisatie
Locatie: 
Netherlands

In Nederland zijn veel instanties actief op het gebied van natuur en milieu. Ook naar de flora en fauna van ons kustgebied wordt onderzoek gedaan. Vele tientallen vrijwilligers onderzoeken volgens gestandaardiseerde methoden het aanspoelsel op het strand en de flora en fauna op dijken of pontons. In Zeeland verdwijnen wekelijks sportduikers onder water, om al genietend waarnemingen te doen, en ook de Jeugdbonden voor Natuurstudie hebben allerlei onderzoeksprojecten.

Om het vrijwilligersonderzoek in het mariene milieu te ondersteunen/coördineren, werd begin 1993 stichting ANEMOON (ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) in het leven geroepen. Tot de belangrijkste taken behoren het ontwikkelen en coördineren van onderzoeksprojecten, beheer en analyse van inventarisatiegegevens en informatieverstrekking over de mariene flora en fauna.

ANEMOON vormt een aanspreekpunt tussen vrijwilligers, overheid, natuur- en milieuverenigingen en een breder publiek.

Biodiversiteitsdata van ANEMOON zijn toegankelijk via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), voor abonnementshouders van de NDFF.