Terug naar het overzicht

Stichting Nationale Plantencollectie

Organisatie type: 
Koepelorganisatie collecties
Locatie: 
Gaffelhoek 37
7546 MT Enschede
Netherlands
Acroniem: 
SNP

De Nationale Plantencollectie is de taxonomisch verantwoord beheerde collectie levende planten, waarvan onderdelen door samenwerkende (botanische) tuinen zijn samengebracht en worden beheerd. Het gaat daarbij om plantencollecties die voor Nederland in wetenschappelijk, cultuurhistorisch of maatschappelijk opzicht van bijzondere waarde zijn.

De belangrijkste doelen van de Stichting Nationale Plantencollectie zijn:
- behoud en verbetering van plantencollecties die van nationaal belang zijn
- behoud van biodiversiteit
- genenbankfunctie
- voorkomen van onnodige verdubbeling door taakverdeling en specialisatie

De collecties van de Nationale Plantencollectie zijn met name tot stand gekomen ten behoeve van universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en zijn ondergebracht in voornamelijk botanische tuinen. Naast universitaire botanische tuinen is een aantal tuinen opgericht door particulier initiatief, onder andere voor bolgewassen, en houtige gewassen.