Terug naar het overzicht

Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

Organisatie type: 
Soortbeschermende organisatie
Locatie: 
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Netherlands
Acroniem: 
VOFF

De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO's. Deze PGO’s verzamelen gegevens van alle in Nederland voorkomende soorten planten en dieren. Vrijwilligers verzamelen het grootste deel van de gegevens, ondersteund door een (professionele) staf. De landelijke databanken van de PGO's bevatten ca. 80% van alle digitaal beschikbare natuurgegevens in Nederland. De gegevens, de kennis en de expertise van de PGO’s wordt ingezet ten behoeve van de natuur: voor voorlichting, beheer, beleid en onderzoek. Data van de PGO's zijn opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en toegankelijk voor abonnementhouders of kunnen worden gekocht als eenmalige dataleverantie.