Terug naar het overzicht

Wereld Natuurfonds Nederland

Organisatie type: 
Internationale NGO
Locatie: 
Driebergseweg 10
3708 JB Zeist
Netherlands
Acroniem: 
WNF-NL

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een onafhankelijke, internationale organisatie, die wereldwijd werkt aan het behoud en herstel van de natuur en de bescherming van de dieren en planten die daarin leven, ook in Nederland.
Het Wereld Natuur Fonds richt zich op de bescherming van bossen, wetlands (waterrijke gebieden) kusten en oceanen. Daar leeft bij elkaar naar schatting 90 procent van alle soorten dieren en planten in de wereld. Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.

In Nederland werkt het WWF aan verschillende projecten met organisaties als Staatsbosbeheer en Stichting ARK.