Terug naar het overzicht

Zoogdiervereniging

Organisatie type: 
Soortbeschermende organisatie
Locatie: 
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
Netherlands
Acroniem: 
VZZ

De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal.

Leden van de Zoogdiervereniging zijn actief in werkgroepen of werken mee aan landelijke tellingen van zoogdieren. Ze geven lezingen of schrijven artikelen voor de tijdschriften en websites. Ze worden daarbij ondersteund door het bureau. Dit bureau voert daarnaast onderzoeksprojecten uit en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan overheden, terreinbeheerders en projectontwikkelaars.

De Zoogdiervereniging bezit een groot aantal databestanden met zoogdiergegevens. Deze data zijn opgenomen in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en toegankelijk voor abonnementhouders. Een aantal bestanden is ontsloten via NLBIF en GBIF.