Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Ministerie van Economische Zaken

  Ministeries

  Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. Onder EZ vallen onder anderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Landelijk Gebied, Nederlandse Voedsel...

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Ministeries

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan...

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Ministeries

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW, directie Onderwijs en Wetenschapsbeleid (OWB) is de subsidieverstrekker van de...

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Ministeries

  Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit ministerie huisvest onder anderen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM...

 • Provincie Flevoland

  Provincie

  De provincie Flevoland hecht een groot belang aan de ontwikkeling en bescherming van haar natuurlandschappen. De afdeling Ruimte, Wonen en Natuur van de provincie is verantwoordelijk voor o.a. Natura...

 • Provincie Groningen

  Provincie

  De afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen geeft invulling aan het omgevingsbeleid. Ze streeft naar een voor mens en natuur leefbaar Groningen met voldoende werkgelegenheid. De...

 • Provincie Limburg

  Provincie

  De afdeling Landelijk Gebied van de Provincie Limburg richt zich op de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het landelijk gebied i.c. natuur, landbouw en water. Zij draagt...

 • Provincie Noord-Brabant

  Provincie

  Noord-Brabant is een biodiversiteit-rijke provincie. Voor veel soorten zijn de leefomstandigheden de laatste vijftig jaar echter verslechterd. De provincie wil daarom samen met andere partijen acties...

 • Provincie Noord-Holland

  Provincie

  De provincie heeft in zogenaamde natuurgebiedsplannen vastgelegd waar welke natuur aanwezig is of moet komen. Door subsidies te verstrekken voor aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden,...

Pages