Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Brabants Landschap

  Landschapsbeheer

  Natuurbehoud met Brabants Landschap. Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa...

 • Brabants Landschap

  Landschapsbeheer

  Natuurbehoud met Brabants Landschap. Sinds 1932 strijdt Brabants Landschap voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft zij verspreid over de provincie circa...

 • De12Landschappen

  Landschapsbeheer

  Het samenwerkingsverband De12Landschappen behartigt de belangen van de 12 provinciale Landschappen op landelijk niveau. Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap behoren De12Landschappen tot...

 • Geldersch Landschap & Kasteelen

  Landschapsbeheer

  Geldersch Landschap & Kasteelen beheert ruim 11.000 hectare historische grond, ruim dertig kastelen en landhuizen en tal van boerderijen, samen meer dan 135 van de mooiste plekjes van Gelderland...

 • Heempark Heeg

  Parken en tuinen

  Het doel van Heempark Heeg is een regionale functie te vervullen op het gebied van natuur- en milieueducatie. In het heempark is een aantal voor Friesland kenmerkende vegetaties te zien, te weten:...

 • Heemtuin & Natuurpark Tussen de Venen

  Parken en tuinen

  De Heemtuin en het natuurpark tussen de Venen huisvest verschillende landschappen vanaf de laatste ijstijd tot heden. De ‘oude’ Heemtuin is in een gevarieerd natuurbos met o.a. een heideveld en...

 • Heemtuin Rucphen

  Parken en tuinen

  Een Brabantse natuur- en landschapstuin van ruim 2 ha met 1 km aan wandelpaden. De tuin bevat vele biotopen onder andere een muur met vegetatie, pioniersvegetaties, droge heide, vennen, ruigtegebied...

 • Het Drentse Landschap

  Landschapsbeheer

  Stichting Het Drentse Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de natuur en cultuur in Drenthe. Inmiddels bezit en beheert de stichting vele hectare bossen,...

 • Het Flevo-landschap

  Landschapsbeheer

  Het Flevo-landschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeherende organisatie voor de provincie Flevoland. Zij maakt deel uit van de twaalf provinciale Landschappen. Het voornaamste doel van Het...

 • Het Groninger Landschap

  Landschapsbeheer

  Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen.

Pages