Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Landschap Noord-Holland

  Landschapsbeheer

  In januari 2003 zijn Het Noord-Hollands Landschap en Landschapbeheer Noord-Holland opgegaan in Landschap Noord-Holland. Door deze fusie heeft de stichting een groter draagvlak en meer slagkracht om...

 • Landschap Overijssel

  Landschapsbeheer

  Landschap Overijssel werkt aan behoud en ontwikkeling van het streekeigen Overijsselse landschap. Landschap Overijssel beschikt mogelijk over eigen biodiversiteitsdata. Als abonnee van de Nationale...

 • LandschappenNL

  Landschapsbeheer

  In 2014 zijn De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland een samenwerking aangegaan onder de nieuwe naam LandschappenNL. De rollen die Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen nu vervullen,...

 • Landschapsbeheer Drenthe

  Landschapsbeheer

  Landschapsbeheer Drenthe streeft naar behoud en ontwikkeling van een mooi Drents cultuurlandschap. Het richt zich met name op de kleinere landschappelijke en cultuurhistorische elementen en de hierin...

 • Landschapsbeheer Flevoland

  Landschapsbeheer

  Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap buiten de natuurgebieden. Met de in de stichting aanwezige kennis en ervaring, en de hulp van...

 • Landschapsbeheer Friesland

  Landschapsbeheer

  Landschapsbeheer Friesland is betrokken bij een groot aantal projecten. Deze zijn verdeeld in vijf thematische werkvelden op basis waarvan de verschillende projecten zijn ingedeeld. Dit zijn:...

 • Landschapsbeheer Groningen

  Landschapsbeheer

  Met inzet van kennis en middelen stimuleert Landschapsbeheer de ecologische ontwikkeling van de grond waarop wij wonen en werken. Zij doet dat met oog voor de regionale verscheidenheid die onze...

 • Landschapsbeheer Nederland

  Landschapsbeheer

  De twaalf provinciale organisaties voor landschapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi...

 • Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het werk van Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer richt zich op het genereren van nieuwe inzichten die kunnen helpen bij het herstellen van zoet- en zoutwater ecosystemen. De complexe...

 • Leerstoelgroep Bioinformatica - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het onderzoek van de leerstoelgroep Bioinformatica richt zich op het analyseren van genomen. Data-integratie en datamining zijn de belangrijkste technieken die hierbij gebruikt worden. Met andere...

Pages