Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Plant Research International - WUR

  Universitaire onderzoekseenheid

  De combinatie van kennis en ervaring op het hele gebied van plantkundig onderzoek stelt Plant Research International in staat overheid en bedrijfsleven nieuwe perspectieven te bieden voor land- en...

 • Plant Resources of Tropical Africa

  Onderzoeksnetwerk

  PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) is een internationale stichting zonder winstoogmerk. PROTA heeft de intentie om de versnipperde informatie over de naar schatting 7.000 nuttige planten van...

 • Plantentuin Esveld

  Botanische Tuin

  Plantentuin Esveld is al vanaf 1865 een familiebedrijf. De kwekerij is een voortrekker op het gebied van bijzondere en exclusieve tuinplanten. Plantentuin Esveld is de houder van de Nederlandse...

 • Plantentuin de Oirsprong

  Arboretum / pinetum

  In de botanische tuin die nu zo'n tien jaar oud is staan duizenden voornamelijk houtachtige gewassen. Eerst is een windsingel aangeplant van bomen met mooie herfstkleuren en daarbinnen zijn de...

 • Provincie Flevoland

  Provincie

  De provincie Flevoland hecht een groot belang aan de ontwikkeling en bescherming van haar natuurlandschappen. De afdeling Ruimte, Wonen en Natuur van de provincie is verantwoordelijk voor o.a. Natura...

 • Provincie Groningen

  Provincie

  De afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen geeft invulling aan het omgevingsbeleid. Ze streeft naar een voor mens en natuur leefbaar Groningen met voldoende werkgelegenheid. De...

 • Provincie Limburg

  Provincie

  De afdeling Landelijk Gebied van de Provincie Limburg richt zich op de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het landelijk gebied i.c. natuur, landbouw en water. Zij draagt...

 • Provincie Noord-Brabant

  Provincie

  Noord-Brabant is een biodiversiteit-rijke provincie. Voor veel soorten zijn de leefomstandigheden de laatste vijftig jaar echter verslechterd. De provincie wil daarom samen met andere partijen acties...

 • Provincie Noord-Holland

  Provincie

  De provincie heeft in zogenaamde natuurgebiedsplannen vastgelegd waar welke natuur aanwezig is of moet komen. Door subsidies te verstrekken voor aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden,...

 • Provincie Overijssel

  Provincie

  De eenheid Landbouw, Natuur en Landschap van de Provincie Overijssel zet zich in voor een levensvatbare landbouw, een levenskrachtige natuur en een levenslustig landschap. De provincie streeft naar...

Pages