Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
  • Schelpenmuseum Paal 14

    Museum

    Het Schelpenmuseum Paal 14 heeft een collectie van ruim 1500 soorten schelpen. Niet alleen gevonden op en bij Schiermonnikoog, maar van over de gehele wereld. De expositie geeft tevens algemene...

  • Schelpenmuseum Zaamslag

    Museum

    Schelpenmuseum Zaamslag herbergt een uitgebreide privé-verzameling van de heer G.J. de Zeeuw. Het museum is onder te verdelen in twee categorieën. Een deel bestaat uit een (zee) biologische...

  • Sovon Vogelonderzoek Nederland

    Soortbeschermende organisatie

    Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap. Met deze vogeltellingen brengt Sovon jaarlijks de vogelstand in Nederland in beeld....

  • Sportvisserij Nederland

    Natuurstudie

    Sportvisserij Nederland schept optimale mogelijkheden voor de uitoefening van de sportvisserij in Nederland. De organisatie bereikt dit doel door: - het vertegenwoordigen van de belangen van de...

  • Staatsbosbeheer

    Natuurparken

    Staatsbosbeheer beheert bijna 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier. Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke...

  • Stichting ANEMOON

    Soortbeschermende organisatie

    In Nederland zijn veel instanties actief op het gebied van natuur en milieu. Ook naar de flora en fauna van ons kustgebied wordt onderzoek gedaan. Vele tientallen vrijwilligers onderzoeken volgens...

  • Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster

    Arboretum / pinetum

    De Nieuwe Ooster is een begraafplaats, crematorium en gedenkpark, gelegen in het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in Amsterdam. De begraafplaats is in 1894 ontworpen en aangelegd door de bekende...

  • Stichting Arboretum Oudenbosch

    Arboretum / pinetum

    Het arboretum van Oudenbosch is een botanische tuin die gespecialiseerd is in het verzamelen van houtachtige gewassen zoals bomen en struiken. Dat gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier...

  • Stichting Botanische Tuin Kerkrade

    Botanische Tuin

    De Stichting Botanische Tuin Kerkrade voert het beheer en de exploitatie over de Botanische Tuin. Het regionale natuur- en milieueducatieve centrum, NME Centrum Parkstad Limburg, is organisatorisch...

  • Stichting Epiphytic Plant Research and Information Center

    Botanische Tuin

    Het Epiphytic Plant Research and Information Center (kortweg EPRIC) werd opgericht in februari 1997 en heeft de volgende doelstellingen: 1. Het behouden van de natuurlijke habitats van epifyten,...

Pages