Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland

  Landschapsbeheer

  Stichting Landschapsbeheer Gelderland werkt aan een afwisselend landschap, voor mens en dier. Dit realiseert het onder andere door met organisaties, gemeenten en particulieren samen te werken in...

 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland

  Landschapsbeheer

  Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) zet zich in voor behoud, beheer en aanleg van kleine landschapselementen. Het gaat daarbij vooral om knotbomen, hoogstamfruitbomen, meidoornheggen en...

 • Stichting Nationale Plantencollectie

  Koepelorganisatie collecties

  De Nationale Plantencollectie is de taxonomisch verantwoord beheerde collectie levende planten, waarvan onderdelen door samenwerkende (botanische) tuinen zijn samengebracht en worden beheerd. Het...

 • Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek

  Natuureducatie

  De Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek beheert zes verschillende activiteiten: een heemtuin, schooltuinen, een natuurmuseum, een kinderboerderij, een biologisch lescentrum en een Zaans...

 • Stichting Pantera

  Dierentuin / aquarium

  Stichting Pantera beheert een opvangcentrum voor katachtige roofdieren. De stichting kende bij haar oprichting drie doelstellingen: - De herplaatsing van katachtige roofdieren (en reptielen). Alle...

 • Stichting Tinea

  Soortbeschermende organisatie

  Faunistisch onderzoek Kleine Vlinders Nederland Tinea beoogt door middel van veldonderzoek bij te dragen tot een beter natuurbeleid in Nederland. Aan dit sterk oecologisch gerichte onderzoek kan...

 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

  Toegepast onderzoeksinstituut

  De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar...

 • Stichting Trésor

  Natuurstudie

  De Stichting Trésor, opgericht in 1995, heeft ongeveer 2450 hectare tropisch regenwoud in eigendom in Frans-Guyana. Namens en in overleg met de Stichting wordt het gebied, waaraan inmiddels door de...

 • Stichting Twickel

  Parken en tuinen

  Vlakbij het Twentse stadje Delden ligt het kasteel Twickel temidden van een prachtig landgoed van 4000 hectare. Het afwisselende landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en weilanden, bossen en...

 • Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

  Soortbeschermende organisatie

  De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO's. Deze PGO’s verzamelen gegevens van alle in Nederland...

Pages