Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • IMARES

  Toegepast onderzoeksinstituut

  Wageningen IMARES richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Het instituut is medio 2006 opgericht en is samengesteld uit het RIVO, onderdelen van Alterra en TNO. Producten...

 • IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

  Natuureducatie

  Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed...

 • Informatiecentrum Mar en Klif

  Natuureducatie

  Informatiecentrum Mar en Klif verzorgt informatie over natuur, cultuur, geschiedenis en landschap. Achter het centrum ligt een kleine heemtuin met verschillende biotopen, daar ziet u op kleine schaal...

 • Institute for Water and Wetland Research - RU

  Academisch Onderzoeksinstituut

  Het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) onderzoekt de mechanismen van aanpassing aan veranderingen in het milieu van micro-organismen, planten en dieren, op moleculair, cellulair,...

 • Institute of Environmental Biology - UU

  Academisch Onderzoeksinstituut

  Het doel van het Institute of Environmental Biology (IEB) is inzicht te krijgen in de interactie tussen planten en hun biotische en abiotische omgeving, en de effecten en gevolgen van...

 • Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica - UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) werd opgericht in 2000 door de Faculteit van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica als reactie op enkele belangrijke...

 • International Fossil Shell Museum

  Museum

  Het "International Fossil Shell Museum" is een klein Utrechts museum met een verbazingwekkende collectie schelpen, voor het merendeel fossiel, en ander fossiel materiaal. Een groot deel van de...

 • It Fryske Gea

  Landschapsbeheer

  It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland. De vereniging beheert...

 • KIT Biomedisch Onderzoek

  Toegepast onderzoeksinstituut

  KIT Biomedical Research (KIT BR) is een onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en een erkend en gewaardeerd internationaal expertisecentrum op het gebied van opsporing, diagnostiek en...

 • KWR Watercycle Research Institute

  Toegepast onderzoeksinstituut

  KWR Watercycle Research Institute creëert kennis die nodig is om te voorzien in twee belangrijke behoeftes: gezond, veilig drinkwater en een schoon milieu. Biodiversiteit-gerelateerde activiteiten...

Pages