Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Bryologische en Lichenologische Werkgroep KNNV

  Natuurstudie

  De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland...

 • De Vlinderstichting

  Soortbeschermende organisatie

  De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. De medewerkers worden daarbij geholpen door...

 • EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

  Natuurstudie

  EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden zet zich in voor een toename van de kennis over- en een betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Een belangrijk middel hierbij is...

 • EUCC - Kust & Zee

  Natuurbescherming

  De Kustvereniging zet zich in voor de kust en de zee en voor een samengaan van behoud en ontwikkeling. De vereniging werkt overal in Europa en dus ook in Nederland. In Europa is de orgnisatie beter...

 • FLORON

  Natuurstudie

  De Stichting FLORON is de landelijke organisatie die zich inzet voor de inventarisatie, monitoring en bescherming van de wilde flora in Nederland. De medewerkers worden daarbij geholpen door meer dan...

 • IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

  Natuureducatie

  Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed...

 • Informatiecentrum Mar en Klif

  Natuureducatie

  Informatiecentrum Mar en Klif verzorgt informatie over natuur, cultuur, geschiedenis en landschap. Achter het centrum ligt een kleine heemtuin met verschillende biotopen, daar ziet u op kleine schaal...

 • Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

  Natuurstudie

  De KNBV is een van de oudste wetenschappelijke verenigingen in Nederland (opgericht in 1845) en telt ongeveer 350 leden. Het doel van de vereniging is de kennis over planten, in zijn breedste...

 • Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging

  Natuurstudie

  De Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging is opgericht in 1872. Zoals in de statuten vermeld heeft de vereniging zich als taak gesteld om "de beoefening der dierkunde in de ruimste zin te...

Pages