Organisaties

NLBIF houdt een overzicht bij van relevante organisaties in Nederland op het gebied van biodiversiteit en hun data. Deze gegevens vormen de basis van de informatiearchitectuur van NLBIF. De database is volgens de GBIF metadata-standaarden ingericht en wordt nu verder uitgebreid met informatie over de datasets per organisatie. Voor nieuwe organisaties of correcties van de informatie, stuur een email naar: NLBIF info.

Bekijk de kaart
 • Hortus Botanicus der Vrije Universiteit Amsterdam

  Botanische Tuin

  De Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit is in 1967 opgezet ten behoeve van onderwijs en onderzoek, met name voor de faculteit Biologie. De tuin is gelegen achter het Academisch Ziekenhuis van...

 • Hortus Bulborum

  Botanische Tuin

  De Hortus Bulborum is de enige tuin ter wereld waar ruim 2500 verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten, en andere bolgewassen bloeien. Elk voorjaar (van begin april tot ruim half mei)...

 • Hortus Haren

  Botanische Tuin

  Vlak onder Groningen in Haren vindt u de grootste botanische tuin van Nederland: de Hortus Haren. Op een oppervlakte van ca. 20 hectare groeien en bloeien planten uit alle streken van Nederland en de...

 • IKL

  Landschapsbeheer

  De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse...

 • IMARES

  Toegepast onderzoeksinstituut

  Wageningen IMARES richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Het instituut is medio 2006 opgericht en is samengesteld uit het RIVO, onderdelen van Alterra en TNO. Producten...

 • IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

  Natuureducatie

  Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed...

 • Informatiecentrum Mar en Klif

  Natuureducatie

  Informatiecentrum Mar en Klif verzorgt informatie over natuur, cultuur, geschiedenis en landschap. Achter het centrum ligt een kleine heemtuin met verschillende biotopen, daar ziet u op kleine schaal...

 • Institute for Water and Wetland Research - RU

  Academisch Onderzoeksinstituut

  Het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) onderzoekt de mechanismen van aanpassing aan veranderingen in het milieu van micro-organismen, planten en dieren, op moleculair, cellulair,...

 • Institute of Environmental Biology - UU

  Academisch Onderzoeksinstituut

  Het doel van het Institute of Environmental Biology (IEB) is inzicht te krijgen in de interactie tussen planten en hun biotische en abiotische omgeving, en de effecten en gevolgen van...

 • Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica - UvA

  Universitaire onderzoekseenheid

  Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) werd opgericht in 2000 door de Faculteit van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica als reactie op enkele belangrijke...

Pages