Publicaties

GBIF data worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Deze pagina verschaft een overzicht, via de literatuur verzamel site Mendeley, van publicaties die GBIF noemen of die gebaseerd zijn op GBIF data.

  • The UK urban tree survey

    Public communication of science shares various educational aspects with more formal learning experiences but differences in both the aims and the target audiences make for subtly different approaches...