Publicaties

GBIF data worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Deze pagina verschaft een overzicht, via de literatuur verzamel site Mendeley, van publicaties die GBIF noemen of die gebaseerd zijn op GBIF data.

  • New trends in biodiversity informatics

    Plant Biosystems dedicated a special issue to present and discuss new trends in biodiversity and informatics. The definition and theoretical framework of this challenging and stimulating research...