Publicaties

GBIF data worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Deze pagina verschaft een overzicht, via de literatuur verzamel site Mendeley, van publicaties die GBIF noemen of die gebaseerd zijn op GBIF data.

  • On microrefugia and cryptic refugia

    Abstract The existence of microrefugia and/or cryptic refugia has been proposed to explain the colonization patterns of temperate continents after the Last Glacial Maximum, as well as to gain an...