Publicaties

GBIF data worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Deze pagina verschaft een overzicht, via de literatuur verzamel site Mendeley, van publicaties die GBIF noemen of die gebaseerd zijn op GBIF data.

  • How many species of algae are there?

    Algae have been estimated to include anything from 30,000 to more than 1 million species. An attempt is made here to arrive at a more accurate estimate using species numbers in phyla and classes...