Publicaties

GBIF data worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Deze pagina verschaft een overzicht, via de literatuur verzamel site Mendeley, van publicaties die GBIF noemen of die gebaseerd zijn op GBIF data.

  • Rust fungi and global change

    Rust fungi are important components of ecological communities and in ecosystem function. Their unique life strategies as biotrophic pathogens with complicated life cycles couldmakethem vulnerable to...